Norge 14 dagar efter senaste snöfall, 600 höjdme.

Norge 14 dagar efter senaste snöfall, 600 höjdmeter rakt ner till sjön, blev en del åk den dagen, ensamma i dalgången, lång anmarsch till sjön

All men's photos

  • 670 Views
  • 0 Comments
  • 0 + Likes