Ski resorts in Russia

Complete list of all 14 ski resorts in Russia.
Ski resort Snow forecast
Dombai 3 cm
Gazprom Mountain Resort
Gorky Gorod
Kemerovo/Sheregesh
Kirovsk 2 cm
Klyuchevskaya 2 cm
Krasnaya Polyana
Mt Elbrus 7 cm
Mt. Cheget 5 cm
Priiskovy
Rosa Khutor
Tjget
Tjimgan
Volen


Do you miss any ski resort? Tip us