Ski resorts in Russia

Complete list of all 14 ski resorts in Russia.
Ski resort Snow forecast
Dombai 24 cm
Gazprom Mountain Resort 1 cm
Gorky Gorod 4 cm
Kemerovo/Sheregesh
Kirovsk 2 cm
Klyuchevskaya 25 cm
Krasnaya Polyana 1 cm
Mt Elbrus 21 cm
Mt. Cheget 28 cm
Priiskovy
Rosa Khutor 1 cm
Tjget
Tjimgan
Volen


Do you miss any ski resort? Tip us