Ski resorts in Russia

Complete list of all 14 ski resorts in Russia.
Ski resort Snow forecast
Dombai 17 cm
Gazprom Mountain Resort 21 cm
Gorky Gorod 24 cm
Kemerovo/Sheregesh 3 cm
Kirovsk 2 cm
Klyuchevskaya 63 cm
Krasnaya Polyana 21 cm
Mt Elbrus 7 cm
Mt. Cheget 12 cm
Priiskovy
Rosa Khutor 21 cm
Tjget
Tjimgan
Volen


Do you miss any ski resort? Tip us