Ski resorts in Russia

Complete list of all 14 ski resorts in Russia.
Ski resort Compare
Dombai
Gazprom Mountain Resort
Gorky Gorod
Kemerovo/Sheregesh
Kirovsk
Klyuchevskaya
Krasnaya Polyana
Mt Elbrus
Mt. Cheget
Priiskovy
Rosa Khutor
Tjget
Tjimgan
Volen


Do you miss any ski resort? Tip us