Ski resorts in Russia

Complete list of all 12 ski resorts in Russia.
Ski resort Snow forecast 72h User rating
Chymbulak 3 cm
Dombai
Kemerovo/Sheregesh 0 cm
Kirovsk 25 cm
Klyuchevskaya 1 cm
Krasnaya Polyana 8 cm
Mt Elbrus 60 cm
Mt. Cheget 51 cm
Priiskovy
Tjget
Tjimgan
Volen


Do you miss any ski resort? Tip us