Ski resorts in Russia

Ski resort Snow forecast 72h User rating
Chymbulak 18 cm
Dombai
Kemerovo/Sheregesh 5 cm
Kirovsk 18 cm
Klyuchevskaya 54 cm
Krasnaya Polyana 0 cm
Mt Elbrus 3 cm
Mt. Cheget 2 cm
Priiskovy
Tjget
Tjimgan
Volen


Do you miss any ski resort? Tip us